Svåra samtal

Svåra samtal

Att nå fram med budskapet när man behöver ta upp känsliga ämnen eller utmaningar som kan förekomma på arbetsplatsen. En praktisk utbildningsdag varvad med teori, praktik, case samt erfarenhetsutbyte.

Det viktiga samtalet!

Omfattning

Deltagarna får praktisk träning i att genomföra viktiga och utmanande samtal. Deltagarna möter olika personer som gestaltas av skådespelare och de får praktiskt öva och utveckla din förmåga i att kommunicera och att ta upp känsliga ämnen eller problematiker som kan förekomma på arbetsplatsen.

 

Efter avslutad utbildningsdag får du med dig

  • Praktisk träning i att genomföra svåra samtal i rollen som chef eller ledare tillsammans med professionella skådespelare. 

  • Hur du kommunicerar och skapar en samtalsstruktur för att genomföra svåra samtal.

  • Ökad kännedom om eget och andras kroppsspråk. 

  • Ökad kännedom om konflikt och konfliktstilar.

  • Träning i att ge feedback och återkoppling. 

  • Ökad trygghet i att genomföra svåra samtal. 

Presentation av utbildningen, se HÄR!

Målgrupp

Chefer och ledare med delegerat arbetsmiljöansvar

Utbildare: 

Maria Nilisse Claesson är ledarskapsutvecklare, coach och handledare. Hon tränar, coachar och utbildar organisationer, medarbetare, team, chefer och ledare. Maria vill bidra till ett tydligt och delegerande självledarskap som främjar kommunikation, engagemang, ansvarstagande och konkurrenskraft. Utbildningarna baseras på teori och praktiska övningar kopplade till deltagarnas verklighet och yrkesroll.
– Du som deltagare ska känna dig trygg att använda dina nya kunskaper direkt! Varmt välkommen!

Utbildningen genomförs tillsammans med Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman från Femtinge Teater.

Femtinge Teater som sedan många år tillbaka har erfarenhet av yrkesrollsträning bla. för Polishögskolan Stockholm och Växjö, Militärpolisen, samt Vårdpersonal och företag inom flera 
branscher och yrkesgrupper. Som skådespelare är de tränade i att följa och belysa signaler, tonfall och kroppsspråk - kunskaper som de delar med sig av under utbildningsdagen.


Maria Nilisse Claesson          Hans-Åke Andersson & Linda Elaine Byman

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler