Företagsbesök på Hydal Aluminium Profiler AB

Företagsbesök på Hydal Aluminium Profiler AB

7 februari 2023

När vi kliver in genom dörrarna på Hydal Aluminium Profiler AB i Vetlanda står VD Petra Olsson redo att hälsa oss välkomna. Kommuntjänstemän, politiker och representanter från näringslivet har tagit sig till Tomasbacken 6 i Vetlanda för att gå på ett företagsbesök med rundvandring i lokalerna.

Företagsbesöket börjar med att Petra visar en kort film som sammanfattar företagets verksamhet. Hydal Aluminium Profiler AB grundades år 1991 och är en produktionsanläggning där man producerar såväl de enklaste till de mest komplexa artiklarna i aluminiumprofil. De finns i en industribyggnad på 5 000 kvm som rymmer en modern och avancerad maskinpark som omfattar bland annat CNC-styrda fleraxliga fleroperationsmaskiner, specialmaskiner som ger möjlighet till rationell bearbetning med hög precision och snäva toleranser. De satsar på hög automatisering, allt ifrån låg volym till hög volym.

Petra fortsätter därefter med en presentation om företaget. Hydal Aluminium Profiler AB ingår i Hydal Group som består av tre företag med specialinriktning på utveckling, konstruktion, bearbetning och produktion av profiler, komponenter och produkter i aluminium. På Hydal Aluminium Profiler AB är de 30 anställda och omsatte 175 MSEK år 2022. Företagets största kund är Scania.

 - Vår ambition är att stärka oss mer och hitta fler kunder utanför automotive, säger Petra.

Efter presentationen ställer besökarna frågor, en handlar om klimatinvesteringar. Petra berättar hur företaget under det senaste året gjort en så kallad klimatberäkning, där de mätt sin faktiska energiförbrukning för att kunna effektivisera och hitta energitjuvar.

 - Alla måste vara med och bidra, påpekar Petra som även berättar om deras kommande planer på att investera i solceller på delar utav taket på byggnaden.

Företagsbesöket avslutas med en rundtur i industrilokalerna, där Petra berättar om processen från det att de får in materialet till att de levererar vidare bearbetade aluminiumprofiler i världsklass.
 

Läs mer om Hydal Aluminium Profiler AB HÄR.