Brandfarliga Arbeten med Windings Utbildningscenter AB

Brandfarliga Arbeten med Windings Utbildningscenter AB

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Kursinnehåll

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där
det finns risk för att en brand kan uppstå.

Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten” och ger likvärdigt certifikat som gäller under en 5-årsperiod.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning,
lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand
måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.
Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller
industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt
tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Innehåll:
• Ansvar, lagar och regler
• Organisation
• Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
• Riskhantering & konsekvenser
• Grundläggande brandskydd
• Brandfarlig vara
• Grupparbeten
• Praktisk släckövning
• Certifiering

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Kursledare:

Windings Utbildningscenter AB

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar