Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)

Lär dig att samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera risker och genomföra förebyggande åtgärder.

Deltagarna ska efter utbildning kunna:

- samverka i arbetsmiljöfrågor
- identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
- följa och överblicka sambandet mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
- söka information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Dag 1

Arbetsmiljölagen och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
- Sanktionsavgifter
- Skyddsombudsrollen
- Riskmedvetenhet
- Risk- och konsekvensbedömningar
- Att söka fakta
- Introduktion av nyanställda
- Arbetsskador/olycksfall och tillbud
Utbildare: Bertil Jonsson, arbetsmiljöingenjör

Dag 2

Ergonomi och arbetsanpassning
- Belastningsergonomin
Utbildare: Camilla Grimfjord, ergonom

Fysiska Arbetsmiljöer
Utbildare: Bertil Jonsson

Dag 3

Organisatorisk- och socialarbetsmiljö
Utbildare: Anita Lindén, beteendevetare

Fysiska arbetsmiljöfaktorer fortsättning
Utbildare: Bertil Jonsson

Målgrupper:

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR, produktionschef m.fl.
Personer med delegerade befogenheter och som enligt lagen har ett juridiskt ansvar för arbetsmiljöfrågor.

 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler