Ny medlem i Nuvab - Björkö Mark & Projekledning

Vi hälsar Björkö Mark & Projekledning med Martin Flink välkomna som nya medlemmar i NUVAB.

Ny medlem i Nuvab - Björkö Mark & Projekledning
Målgruppen är företag, organisationer och myndigheter i norra Småland.
* Projekt och byggledning.
* Förmedling av tjänster inom Mark och anläggning.
* Expertstöd och rådgivning markarbeten.
* Förmedling av andra expertstöd men även hantverkare till olika projekt.
* Second opinion och granskning av anbudshandlingar och dylikt inför upphandling.
* Rådgivning inför investeringar och affärer där mark, elnät och byggarbeten är inkluderade.
* Stort kontaktnät efter ca 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom mark, elnät och byggentreprenader.