Tryckluft - utbildning för management

Tryckluft - utbildning för management

En halvdagskurs som riktar sig till produktionschefer, ekonomiansvariga, EHS ansvariga m.fl.

Tryckluft är som de flesta vet ett mycket dyrt medium som kan stora ekonomiska konsekvenser för företaget om man inte har kontroll.

4 testfrågor för att se om ni har kontroll:

1 Vet ni hur mycket tryckluft ni använder vid varje enskilt tillfälle?

2 Vet ni vad er tryckluft kostar per kubikmeter?

3 Vet ni vilken effektivitet ni har på tryckluften?

4 Vet ni hur mycket läckage ni har?

De flesta företag svarar nej på minst 3 av ovan frågor, och då har man inte kontroll.

 

Innehåll:

Ekonomiska aspekter

- Hur är effektiviteten på tryckluft

- Hur effektiviserar man bäst

- Vilka resurser bör man använda

- Vilka återbetalningstider är det på effektivisering

- Vilken påverkan har dålig effektivitet på företagets resultat

Miljöaspekter

- Varför bör vi effektivisera

- Vad innebär det i minskad energiförbrukning och CO2

- Vilken kvalitet skall det vara på tryckluften

Riskbedömning AFS 2017:3

- Vem är ansvarig

- Hur ofta skall den utföras

- Varför o Vad skall den innehålla

 

Kursledare:

Max Johansson

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar