Kvällsmackan

Anmäl er till Kvällsmackan den 16 maj

Kvällsmackan

Detta är en kväll då vi träffas i en kreativ "Skavlanmiljö", tar en öl och macka ihop och lyssnar till när Niclas Lindqvist, vår egna Skavlan, intervjuar våra gäster och låter oss ta del av deras erfarenheter och kunskaper i kvällens ämnen. 

När:
16 maj 2024, kl.18.00-21.30

Innan och efter programmet finns tid för mingel och nätverkande

Plats:
Nöjet, Kvarngatan 3

Pris:
200 kr per person 

Anmälan:
Görs via formuläret längre ned på denna sida.
Vid betalning med swish måste betalningen vara oss tillhanda innan evenemanget.

Din bokning är bindande.

 

Kvällsmackans gäster den 16 maj:

Håkan Wetterö

Håkan Wetterö är Social arbetsmiljökonsult, föreläsare, utbildare och utredare kränkande särbehandling.

Hur mycket skit får man tåla? 

Håkan kommer att prata om vad som definierar kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, mobbning eller diskriminering på arbetsplatsen.

Finns minsta lilla misstanke om att detta förekommer på en arbetsplats har arbetsgivaren utrednings- och åtgärdsskyldighet. Denna skyldighet gäller även utanför arbetsplatsen och ordinarie arbetstid i samband med arbetet, exempelvis under en konferens eller tjänsteresa.

Chefer och ledare ska ha rätt kunskap för att kunna förebygga och hantera kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Kunskap är den mest effektiva åtgärden för att minska sociala risker på arbetsplatsen. Därför behöver samtliga medarbetare grundläggande kunskaper om kränkande särbehandling och om arbetsplatsens relevanta policys och rutiner. 

Nina Ekelund

Nina Ekelund är generalsekreterare för Hagainitiativet.

Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen och att det är möjligt att klara omställningen om företagen involveras samtidigt som politiken bidrar med ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara spelregler.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetat för att minska näringslivets klimatpåverkan sedan 2010. Hagainitiativet samlar företag som engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan för att nå Hagainitiativets vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

Tessan Jigfjord

Tessan Jigfjord är verksamhetsledare för Missing People Jönköping. 

Missing People är en helt ideell organisation som hjälper anhöriga och polis att hitta försvunna personer. Organisationen livnär sig enbart på ideella krafter, sponsorer och gåvor.

Missing People tar emot ca 500-600 anmälningar varje år om saknade personer och 2023 gjordes 73 057 insatstimmar, ideellt, för att hitta en försvunnen person.

Organisationen har funnits sedan 2012 och har under dessa år blivit en stor resurs till polisen och ett mycket nära samarbete har utvecklats till något riktigt bra.

Niclas "Skavlan" Lindqvist

Kvällsmackans programledare är den scenvana Niclas Lindqvist som arbetar på Kundfokus och är intresserad av möten mellan människor.

Freja Friman

Under kvällen underhåller Freja Friman oss med sång och Anna-Sara Andersson står för musiken.

Anmälan

 

Namnge övriga deltagare
Fyll i faktureringsadress eller mail.

 

Partners och medfinansiärer