Gasolutbildning

Gasolutbildning

Gasolutbildning är en investering i säkerhet för dig och dina medarbetare.

Om du vill försäkra dig om att ni optimerar er gasolanvändning och upprätthåller en säker arbetsplats, rekommenderar vi denna kompetenshöjande heldagsutbildning. Här får dina medarbetare bland annat lära sig vilka regler och föreskrifter som gäller för gasol, hur anläggningen ska skötas på bästa sätt och hur man arbetar med säkerhet kring gasolhantering.

Hur säkert är det egentligen att använda gasol?

Tack vare ett välfungerande regelverk sker hanteringen av gasol under väl kontrollerade former och med en hög säkerhetsnivå. Detta har bidragit till att antalet tillbud och olyckor har kunnat hållas på en mycket låg nivå.  

Gasol är brandfarligt varför det är av största vikt att hanteringen sker under riktiga former och med ett högt säkerhetstänkande. En anläggning som är i säkerhetsmässigt bra skick och som sköts av rätt utbildad personal har alla förutsättningar att undvika störningar eller tillbud.

Under dagen kommer du att få kunskaper om gasolens fysiska egenskaper, hantering, föreskrifter, brandskydd samt gasolanläggningens delar och dess drift och skötsel. Dessutom kommer vi att visa en del praktiska moment med gasolutsläpp och brand.

Tider

08:30 – 09:00 Frukostfralla och samling

09:00 – 15:00 Gasolkurs

Övrigt

Del av tiden kommer vi att vistas utomhus varför kläder anpassade efter rådande väderlek är att rekommendera.

Med tanke på miljön har vi valt att ha det mesta kursmaterialet digitalt.

Kursledare

Martin Svensson, Primagaz 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar