Samverkan

Samverkan är en viktig nyckelbit för en framgångsrik näringslivsutveckling.

Samverkan mellan skola och näringsliv 

Utifrån arbetslivets nuvarande och framtida behov bör undervisningen formas och kompetensbehovet hos företag i Vetlanda kommun är stort. Det gör att samverkan mellan skola och arbetsliv är viktigt och Vetlanda har därför etablerat riktlinjer för att stärka detta.

Genom olika insatser, bland annat genom mässan Jobb & Framtid, Teknikcollege och studiebesök på arbetsplatser, ges möjligheten för att få upp intresset hos elever om att söka utbildning mot de yrken där det redan i dag finns en brist och där efterfrågan på personal kommer att öka. 

Skola - Näringsliv

Samverkan genom projekt

Nuvab jobbar även i projekt vilket tillåter oss att jobba mer spetsat i vissa frågor under en begränsad tid. Projekten präglas av samverkan både inom och över kommungränserna. 

Pågående projekt 

Mötesplats Vetlanda 

Nuvab i samverkan med lokal handel har producerat magasinet Mötesplats Vetlanda. Syftet med magasinet är att lyfta upp Vetlanda som mötesplats och allt vår stad har att erbjuda invånare och besökare. 

Magasinet delas ut till alla brevlådor i Vetlanda kommun samt Eksjö och Sävsjö tätort.

Mötesplats Vetlanda

Hi:tech - Highland Technology Center

Nuvab stöttar och samverkar i frågor gällande hi:tech och etableringen av ett tekniskt centrum i Vetlanda. 

HI:TECH

Nedan listas länkar till några av våra samarbetsparter: