Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Praktisk projektledning som ger dig som jobbar i projektform verktygen du behöver för att lyckas som projektledare. Med rätt förhållningsätt till projektgruppen och förståelse för projektformen med dess syfte blir du framgångsrik i projektledarrollen. Idag använder många verksamheter projektformen och den här utbildningen ger dig goda förutsättningar att lyckas i din roll oavsett om du jobbar i små eller stora projekt. Med utgångspunkt i projektmodellen med dess faser i kombinationen med förståelse för gruppdynamik och situationsanpassat ledarskap blir du kraftfull och effektiv i din roll som projektledare.

 

 

Modern projektledning bygger ofta på hybrida projektmodeller där agila principer och metoder blandas med vattenfallsbaserade arbetssätt och klassisk projektmetodik. I utbildningen får du kunskap om både etablerade som nyare projektmetodiker och god förståelse för projektets nytta och projektledarens roll att förverkliga projektets förväntade resultat.

Målet är att du efter utbildningen ska känna dig tryggare med att starta upp, leda och avsluta projekt. Fokus ligger på att du ska lära dig att driva effektiva projekt samtidigt som du med klokt ledarskap och god kommunikation får din projektgrupp att bli ett effektivt team. Utbildningsdagarna varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, relevanta case och livfulla diskussioner.

Innehåll:

– Projekt i kontext: förutsättningar, organisationsmiljö, möjligheter och utmaningar
– Projektledarrollen: ledarskap och kommunikationsteori
– Projektets faser: idé, förstudie, planering, genomförande, avslut och effekt
– Projektmodeller och agila metoder
– Projektplan, dokumentation och projektverktyg
– Projektgruppens roller och sammansättning
– Gruppdynamik och effektiva team: Hur fungerar en grupp och hur kan jag leda situationsanpassat?
– Projektbegrepp: Intressentanalys, WBS, tidsplan (Gantt-schema), riskanalys, projektekonomi
– Projektets syfte, mål och hur vi mäter effekt och lönsamhet samt följer upp projektets nytta

I utbildningen utgår vi från Bo Tonnquists bok Projektledning som du får vid första tillfället. Boken ingår i utbildningsavgiften.

Utbildningen är till för dig som:

– Är ny som projektledare
– Vill få kunskap om projektets faser
– Vill bli trygg i din projektledarroll

 

Om Edvard Wiberg:

Edvard Wiberg, 34 år, Jönköping. Delägare, föreläsare, utbildare och processledare på We Are Mountain. Med en kandidat i ekonomi vid Uppsala Universitet och ett halvår vid Singapore Management University har Edvard god inblick i organisationer, kultur, grupper och team, ledarskap och kommunikation. Med arbetslivserfarenhet från flera branscher samt nationella som internationella organisationer har Edvard ett genuint intresse för människor, hur vi fungerar på våra arbetsplatser och hur vi skapar goda mötesplatser.

Edvard utbildar med engagemang och nyfikenhet. Fokus är genomgående på vad individen kan lära sig och utvecklas inom men också på att ge positiva upplevelser av hur en grupp fungerar och ge verktyg för att effektivt leda andra. Detta i kombination med mycket övningar, interaktion och feedback har gjort Edvard till en uppskattad utbildare vid yrkeshögskolor, folkhögskolor och flertalet företag vid så väl fysiska som digitala utbildningar.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information