Tribologi & Smörjtekniksutbildning

Tribologi & Smörjtekniksutbildning

En 3-dagars utbildning om vad alla bör veta om smörjning och tribologi. Kursen vänder sig till mekaniker, operatörer, arbetsledare, underhålls- och produktionstekniker/ingenjörer och smörjare

Utvecklingen inom industrin går mot allt mer komplexa och effektiva maskiner, som är känsligare för minsta störning. Statistik visar att en stor mängd fel har sin orsak i bristande eller felaktig smörjning.

Att smörja för lite, för mycket eller med ett felaktigt smörjmedel kan få stora konsekvenser.
Alla som arbetar med smörjning, operatören som utför den dagliga smörjningen, mekanikern eller elektrikern som smörjer vid reparationer eller renoveringar, smörjaren samt produktions- och underhållsteknikern måste ha kunskap om detta.

 Rätt smörjning innebär att alla som smörjer måste ha kunskap om:

- Olika slitagetyper och smörjtillstånd

- Olika smörjmedelsegenskaper

- Hur man bestämmer smörjintervall och rätt smörjmedelsmängd

 

 

Innehåll:

- Smörjteknikerns roll i det förebyggande underhållet

- Vilka krav bör vi ställa på maskin- och oljeleverantörer?

- Oljehistorik och smörjmedelsframställning 

- Tribologi

- Oljor

- Fett

- Livsmedelsgodkända smörjmedel 

- Rejäla energivisnter med rätt smörjmedelsval

- Systematisering av ett pilotföretags smörjrutiner (grupparbete) 

- Föroreningar

- Rening av olja

- Oljeanalyser

 

Deltagarna ska efter kursen:

- Förstå betydelsen av korrekt smörjning

- Känna till de skadetyper som uppstår vid bristande/ felaktig smörjning

- Kunna lägga upp ett enkelt smörjsystem

- Kunna genomföra korrekt smörjning - Känna till och kunna hantera hälsoriskerna

 

Kursledare: 

Richard Wolffelt, Idhammar Produktion AB 

 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar