ADR 1.3 - Farligt gods

Arbetar du med farligt gods i rollen som chef, transportledare, truckförare eller i andra yrkesroller som hanterar farligt gods så måste du enligt lag du ha erforderlig ADR-utbildning.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.

ADR 1.3 syftar till att ge en medvetenhet om faror och riskmoment i arbetet med farligt gods. Efter avslutad kurs får du lov att köra ADR värdeberäknad mängd upp till 1000 riskpoäng, begränsad mängd. ADR-intyget är giltigt i fem år.

Efter avklarad kurs ska du ha kunskaper om gällande regelverk och hur du förebygger risker och olyckor, samt agerar om olyckan är framme.

Kursintyg utfärdas till företaget och till var och en av deltagarna. Intyget ska kompletteras kontinuerligt.


Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till chaufförer, lastare, transportledare och personer i arbetsledande ställning som hanterar farligt gods.

Innehåll:

  • Allmänna bestämmelser

  • Risker med farligt gods

  • Transporthandlingar

  • Märkning/etikettering av kollin 

  • Lastningsbestämmelser

  • Risk och miljömedvetande

  • Brandskydd

Kursledare
Gösta Alexandersson, Ss Education

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar