Introduktion till Magnetpulverprovning

Introduktion till Magnetpulverprovning

Magnetpulverprovning är en metod för sprickindikering i magnetiska material. Denna utbildning ger deltagarna den kunskap som krävs för att själva kunna utföra magnetpulverprovning i enlighet med krav på nivå 2 enligt ISO 9712.

Om utbildningen

Magnetpulverprovning används för att göra sprickindikering genom att ett magnetfält induceras i ett provobjekt med hjälp av tex ett magnetok samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Om det finns en spricka i objektet samlas kring denna och får eventuella sprickor att synas, dvs indikerar sprickan. Magnetpulverprovning kan användas på material som låter sig magnetiseras.

Under denna utbildning får deltagare den teoretiska och praktiska kunskapen att själv kunna utföra magnetpulverprovning där krav inte föreligger på nivå 2 enligt ISO 9712 – Kvalificering och examinering av OFP-personal.

Kursinnehåll

  • Allmänt om metoden
  • Möjligheter och begränsningar
  • Magnetiseringsmetoder och utrustning
  • Kontroll av utrustning och utvärdering av indikationer
  • Arbetsinstruktion
  • Praktiska övningar

Kursledare: 

Montico

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar