Elsäker arbetsmiljö

Elsäker arbetsmiljö

3,5-timmars utbildning för medarbetare som vistas i elmiljö.

Kursinformation

 • Alla företag har ett arbetsgivaransvar att deras medarbetare ska kunna arbeta säkert.
 • Alla innehavare av en elanläggning har ett ansvar, att den ger nödvändig säkerhet för personer (såväl anställda som allmänhet) och egendom.

Kursinnehåll:

 • Elfaran o elolycksfall
  - Vi uppmärksammar de risker vi har i en elanläggning.
  - Vi lär oss agera vid en eventuell elolycka.
  - Vi lär oss rutinerna vid en elchock.
 • Ansvar för arbete
  - Vi reder ut ansvarsbiten och vilka elarbeten man får utföra.
 • Riskhantering
  - Arbetet ska planeras och genomföras så att en betryggande säkerhet uppnås.
 • Grundläggande elkunskap
  - För att förstå riskerna med el måste man ha en grundläggande elkunskap.
 • Regelkrav enligt SS-EN 50110-1
  - Säkert arbete.

Minst 8 stycken deltagare, max 15 stycken.

Kursledare
Paul Håkansson, PE Allkonsult

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler