Ekonomi för icke-ekonomer

Ekonomi för icke-ekonomer

Påverka dina möjligheter på bara två dagar − en utbildning anpassad för alla, oavsett titel eller bransch i privat sektor. Du arbetar idag som chef, ledare, assistent, koordinator eller annan administrativ roll, projektledare, säljare, kommunikatör, tekniker, ingenjör eller annan specialistroll.

Är du redo att ta din företagsförståelse till nästa nivå?

Denna tvådagarskurs är utformad för att ge dig en omfattande och praktisk inblick i
företagsekonomi, oavsett din tidigare erfarenhet. Det är en perfekt plattform för att fördjupa
din förståelse och öka dina ekonomiska kunskaper.

Dyk in i en värld av ekonomiskt språk, förstå nyckeltalens makt och bemästra konsten att
tolka resultat− och balansräkningar. Vi lovar dig, det är inte bara siffror − det är en berättelse
om din verksamhet. Vad mer? Vi utrustar dig med konkreta verktyg som hjälper dig i din vardag − från budgetering och prognoser till rapporter och kalkyler. Tänk dig att kunna navigera genom ekonomiska diskussioner med lätthet och bidra med värdefulla insikter vid möten. Men oroa dig inte, vi vet at alla inte är födda ekonomer.

Denna utbildning är utformad för att vara engagerande, lättförståelig – och dessutom rolig. Vi kommer att använda praktiska exempel från ditt företag, och från andra bolag. Vi kommer att ha diskussioner om aktuella frågor. Vi kommer att ha gruppövningar där du som deltagare får tillämpa dina kunskaper och diskutera verkliga fall.

Inga förkunskaper krävs – bara en vilja att lära och växa. Så varför vänta? Ta chansen att
boosta din karriär, öka din ekonomiska kompetens och bli en resurs ditt företag inte kan klara
sig utan.

Först skapar vi en övergripande förståelse för ekonomins grunder och samband. Därefter går
vi mer detaljerat igenom olika viktiga delområden:

1. Kassaflöde som temperaturmätare

2. Resultaträkningens bokstäver

3. Balansräkningens ekonomiska porträtt

4. Budget som styrfart

5. Skuldsättningens balansakt

6. Information skapar delaktighet

7. Kreditvärdighet som affärsvaluta

8. Kostnadseffektivitet som konkurrensmedel

Kursledare: Göran Alvek - Offentliga Utbildningar. 

Göran har varit kreditchef på Almi i Skåne i mer än 15 år och sett hur många entreprenörer använt ekonomisk medvetenhet i entreprenörskapet för att skapa tillväxt, klara kriser, och manövrera i en ständigt föränderlig värld. Göran har under flera år arbetat med investeringsverksamheten på Ratos med att skapa underlag inför bolagsförvärv och under sju år arbetade han på ägarledd verksamhet inom logistikverksamhet.

 Certifikat

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Dhetta är helt frivilligt. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Certifieringen kostar 2999 kr/deltagare.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar