Om våra utbildningar

Om våra utbildningar

All kompetensutveckling är bra och vi på Nuvab har sett till så att de utbildningar vi erbjuder ska ha sina fördelar.

Den främsta fördelen med de utbildningar som Nuvab erbjuder är att då behoven och kraven för ett välmående och växande näringsliv är föränderliga ser Nuvab till att all kompetensutveckling följer detta.

Utifrån att medlemmar delger de behov och framtidsvisioner de har, ihop med Rådet för kompetensutveckling, formar Nuvab utbildningar. Sedan samordnas all kompetensutveckling på hemmaplan, och Nuvab samarbetar med en rad olika aktörer och utbildningsanordnare med målet om hög kvalitet och bra priser. Det gör att resor och traktamenten minimeras, fler kan utbildas till samma kostnad och utbildningarna kan läggas vid tider som passar företagens produktion.

Sist men inte minst så ges du möjligheten att träffa andra likasinnade genom Nuvabs utbildningar.

Har du funderingar kring Nuvabs utbildningar eller har tips på en utbildning du saknar?
Hör av dig till Johanna Stålhammar
johanna.stalhammar@nuvab.se