Monitornätverk

Monitornätverkets mål är att utbyta erfarenheter och kunskap med andra företag som nyttjar samma affärssystem.

Om nätverket

Monitornätverket genererar så att en starkare påverkan kan ske för affärssystemets utveckling samt att man samordnar gemensamma utbildningsdagar.
Nätverket anordnar två träffar om året, då en konsult från Monitor finns på plats och föreläser och utbildar inom olika önskade områden.

Deltagarna i nätverket delar på konsultkostnaden vid träffarna. 

 

gå med i nätverket