Arbetsrätt - fördjupning

Arbetsrätt - fördjupning

Fördjupning i arbetsrättsliga regelverken för chefer, en interaktiv träningsdel med case-genomgång, frågor-och-svar-del och gemensam diskussion.

Kursinnehåll:

En endagars fördjupning för dig som är chef eller arbetar med HR-frågor och som har god vana vid fackliga relationer och förhandlingar.

I den här kursen bygger vi vidare på era erfarenheter och pratar mer om förhandlingsplikten (när måste man förhandla och om vad) och också hur och när man skall förhandla när det gäller enskilda personalärenden. Vi tittar på hur vi skall hantera rehabiliteringskedjan och bristande prestationer och misskötsel. 

Utbildningen är interaktiv, med rollspel och övningar baserade på verkliga fall från Arbetsdomstolen. Ni kommer också att få ta med era egna case som vi kan gå in närmare på.

 

Kursledare: Camilla Ekström

Camilla har sammanlagt över 20 års erfarenhet av affärsnära HR roller, både som chef och 
specialist. Hon har arbetat med svenska och internationella företag med erfarenhet av 
såväl tjänstemannasektorn som kollektivsidan. Större delen av yrkeslivet har Camilla haft 
fokus på privat näringsliv men hon har även arbetat inom offentliga organisationer samt 
ideell sektor. 
Camilla arbetar ofta i roller med fokus på arbetsrättsliga frågor. Utöver detta har hon 
jobbat med utbildning och kompetensförsörjning, utveckling av affärsnära HR arbete, 
digitalisering, personalärenden, konflikthantering och kränkande särbehandling, 
omstrukturering och uppsägningar samt policy- och värderingsarbete. 
Hon har utbildat både chefer och HR i arbetsrätt. Camilla har lång erfarenhet av 
organisationer med och utan kollektivavtal samt har gedigen kunskap i svensk arbetsrätt, 
förhandling samt tolkning och tillämpning av olika kollektivavtal. 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar