Arbetsrätt - grund

Arbetsrätt - grund

Grundutbildning i grundläggande arbetsrättsliga regelverken för chefer, en interaktiv träningsdel med case-genomgång, frågor-och-svar-del och gemensam diskussion.

  • Hur ska ett anställningsavtal egentligen se ut?
  • Är det sant att det är omöjligt att säga upp folk i Sverige?
  • Kan facket hindra mig att göra nödvändiga förändringar i verksamheten?
  • Vad behöver jag tänka på om någon av mina medarbetare blir sjuk? vad gäller kring semester?

Som chef får man hantera en mängd olika situationer där det är bra att ha en övergripande insikt i arbetsrätt. Under den här halvdagen får du en genomgång i grunderna, möjlighet att diskutera dina frågor och och lära av och tillsammans med andra chefer.

 

Kursledare: Camilla EkströmKonsultbeskrivning:

Camilla har sammanlagt över 20 års erfarenhet av affärsnära HR roller, både som chef och 
specialist. Hon har arbetat med svenska och internationella företag med erfarenhet av 
såväl tjänstemannasektorn som kollektivsidan. Större delen av yrkeslivet har Camilla haft 
fokus på privat näringsliv men hon har även arbetat inom offentliga organisationer samt 
ideell sektor. 
Camilla arbetar ofta i roller med fokus på arbetsrättsliga frågor. Utöver detta har hon 
jobbat med utbildning och kompetensförsörjning, utveckling av affärsnära HR arbete, 
digitalisering, personalärenden, konflikthantering och kränkande särbehandling, 
omstrukturering och uppsägningar samt policy- och värderingsarbete. 
Hon har utbildat både chefer och HR i arbetsrätt. Camilla har lång erfarenhet av 
organisationer med och utan kollektivavtal samt har gedigen kunskap i svensk arbetsrätt, 
förhandling samt tolkning och tillämpning av olika kollektivavtal. 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar