Fastighetsägarnätverk

Fastighetsägarnätverket har som mål att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte med andra fastighetsägare. Att skapa samverkan och hitta gemensamma förutsättningar till hur vi gör Vetlanda attraktivare att leva, bo och verka i. Nätverkens syfte ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte där fastighetsrelaterade frågor kan diskuteras.

Om nätverket

Fastighetsägarnätverket är ett nätverk för dig som äger och hyr ut lokaler för kommersiellt bruk. I det här nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra fastighetsägare som arbetar med samma frågor som du. Målsättningen är att skapa en arena för fastighetsägarna där det finns ett stort värde i att träffa branschkollegor med liknande uppdrag för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och ge varandra råd kring olika situationer.

Under träffarna varvar vi information och gruppdiskussioner. Ledord för detta nätverk är samverkan. Nätverket anordnar fyra träffar om året, ämnet för var träff bestäms av medlemmarna i nätverket. Vi träffas en gång per kvartal, i samband med frukost eller lunch.

 

Fastighetsägarnätverkets deltagare är:

Fredrik Soljesjö

Maria Ståhlgren

Pierre Folkesson

Therese Thuresson

Anton Carlström

P-O Högstedt

Eric Engelbrektsson

Anders Hjälmeby

Fredrik Söderlund

 

gå med i nätverket