IATF/VDA - nätverket

Kvalitetssystem för underleverantörer till bilindustrin.

IATF 16949-standarden, som är specifik för fordonsindustrin, innehåller processkrav för kvalitetsledningssystem som driver på ständiga förbättringar, förebyggande av fel och minskning av variation och slöseri i leveranskedjan.

I nätverket ingår kvalitetsansvariga personer från aktuell industri i syfte att kompetensutveckla respektive verksamheter.

gå med i nätverket