Miljö och energinätverk

Ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom miljö och energieffektivisering på stora och små företag.

Om miljö- och energinätverket

Miljöarbetet är en viktig del av de flesta affärsverksamheter. Att ha en hållbar utveckling med omtanke om miljön och människorna är en nödvändighet. Energieffektivisering jobbar företagen med av många anledningar, men den vanligaste är troligen att spara pengar. Det kan även finnas krav från myndigheter, från kunder eller att man vill öka kunskapen om det egna företaget.

Ofta är det endast en eller ett fåtal personer på ett företag som jobbar med miljö och energi frågor och därför är nätverk ett utmärkt sätt att skaffa erfarenhet och kunskap om hur man jobbat med dessa frågor på andra företag.

gå med i nätverket