Produktionsledarnätverket

Produktionsledarnätverket är ett nystartat nätverk som ger dig möjligheter att skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Här får du möta och se andra produktionsledares verksamheter.

Träffarna ger möjlighet att mötas i ett sammanhang där man har lite samma utmaningar. Vi träffas på något av företagen som deltar i nätverket och här ges möjligheter till erfarenhetsutbyte i olika yrkesrelaterade frågor så som:

  • Riskanalyser
  • Hälsa och säkerhet
  • Psykisk hälsa
  • Utmaningar i produktionsplanering
  • Förändringsarbete
  • Ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Nästa träff: 21 aug på Beslag & Metall, Ekenässjön

För att ansluta till nätverket eller om du har frågor om nätverket, välkommen att kontakta:

Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB
Pernilla Nordh
pernilla@nuvab.se