Säljchefsnätverket

Säljchefsnätverket är ett nystartat nätverk och här önskar man belysa det lokala företagslivet, samarbeta och lyfta det som just nu är aktuellt.

I Säljchefsnätverket finns kompetens och erfarenheter i det lokala företagslivet och här ges tillfällen att träffas fysiskt och skapa ett kontaktnät. Nätverket är en plattform för relationer och erfarenhetsutbyten där du möter andra, i samma roll som dig själv men med andra perspektiv.  Agendan skapas gemensamt utifrån deltagarnas önskemål, med möjlighet att lyfta dagliga utmaningar och finna lösningar tillsammans. 

Nästa träff:

  • 12 september på KFK Mekan AB

För att ansluta till nätverket eller om du har frågor om nätverket, välkommen att kontakta:

Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB
Pernilla Nordh
pernilla@nuvab.se