Förstudie Ökad attraktion - Utbildningar

Nuvab och Vetlanda Lärcentrum har tillsammans med hi:tech genomfört förstudien "Ökad attraktion – Utbildningar".

Projektet pågick fram till januari 2023 med projektmedel från Svenska ESF-rådet.
I detta projekt har vi bland annat undersökt vilka behov av kurser/utbildningar som finns och på vilket sätt de ska bedrivas för att vara attraktiva.

Vi genomförde enkäter och intervjuer med anställda och företagare samt besökte liknande projekt för att hitta goda exempel och nya samverkansformer.

 

 

Projektet är nu slutredovisat och här kan du läsa fullständig projektrapport.
PROJEKTRAPPORT

 

Projektledare: 

       

Finansiärer: