Förstudie - Unga Akademiker (VUA)

Under sommaren 2021 genomförde Nuvab i samverkan med Värnamo Näringslivsbolag en förstudie kallad Unga Akademiker. Medel från Leader Linné och Jordbruksverket gjorde det möjligt för oss att anställa två unga studenter som under sju veckor arbetade med förstudien. Det resulterade i en rapport och en modell om hur vi långsiktigt kan fortsätta arbeta med Unga Akademiker i respektive kommun. Läs mer om projektet Unga Akademiker och se slutrapporten och modellen här nedan:

Genom förstudien ville Värnamo och Vetlandas näringslivsbolag kartlägga var våra unga akademiker studerar och till vad nu och i framtiden. Projektet skulle också kartlägga näringslivets möjligheter och behov att ta emot våra studenter under framtida år och ge dom ett värdefullt sommarjobb kopplat till sin utbildning. Företagen får samtidigt en värdefull kompetensinjektion av studenterna. Detta kan förhoppningsvis leda till en kommande anställning på hemorten.

Projektets syfte

  •  att Värnamo och Vetlanda knyter till sig blivande akademiska hemvändare.

  • att bidra till kompetensförsörjning över tid hos näringslivet i Värnamo och Vetlanda kommun.

  • att stärka näringslivets attityder o relationer till akademiker.

  • att få universitet och högskolestudenter att tillbringa sin sommar på hemmaplan med ett jobb inom sin valda utbildning.

  • att unga akademiker får kännedom om Värnamo och Vetlandas näringsliv och att de knyter kontakter för framtiden.

  • att skapa en hållbar arbetsmodell som näringslivsbolag/kommuner kan använda sig av för att säkra framtida kompetensbehov.

Projektets kortsiktiga mål

Vid förstudien/projektets slut ska vi ha kartlagt var våra unga akademiker och potentiella hemvändare studerar och till vilka yrken, samt ge studenterna information och möjliggöra för sommarjobb på ett företag i hemkommunen med inriktning på deras studier med start sommaren 2022. Kartläggningen ska också leda till vilka företag som har möjlighet att ta emot unga akademiker och ge dom ett värdefullt sommarjobb, samt matcha studenter efter företagens behov. Förstudien ska leda fram till en modell/ett koncept som alla näringslivsbolag/kommuner enkelt kan ta del av och i applicera i deras arbete för att framtidssäkra kompetens.

Projektets långsiktiga mål

Efter förstudien är målet att Vetlanda presenterar den framtagna modellen för Region Jönköpings Län och av regionen söker medel till ett treårigt genomförande projekt. Efter tre år ska det ha blivit en självklarhet för unga akademiker att sommarjobba på sin respektive hemort och näringslivet ska se det som en självklarhet att ta emot studenterna och ge dom värdefulla tjänster, som i förlängningen leder till att de bosätter sig i hemkommunen, och då försörjer näringslivet med viktig kompetens. Detta ska på sikt främja höjd utbildningsnivå i det lokala näringslivet i respektive landsbygdskommun och bidra till attraktivitet. Modellen ska med enkelhet kunna användas i alla länets kommuner

- Jag heter Arianit Muriqi 22 år gammal från Ekenässjön! Jag pluggar just nu på Högskolan i Halmstad till byggingenjör. Under sommaren 2021 var jag en av de två studenter som arbetade med projektet Unga Akademiker. I Värnamo arbetade Filip Cindric som studerar på Chalmers.

Läs slutrapporten här