Teknikcollege

Teknikcollege erbjuder ungdomar och vuxna en inblick i den tekniska sfären som kan bli en dörr in till utbildningar med inriktning mot teknikintensiva branscher.

Inom Teknikcollege samverkar kommuner, skolor, utbildningsanordnare och företag kring utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.Utbildningarna är kopplade till de regionala teknikföretagens profil.

Läs mer om Teknikcollege

Lite olika aktiviteter kopplade till Teknikcollege:


Teknikkväll för tjejer, av tjejer
Som del i att locka fler tjejer till att välja tekniska utbildningar anordnas en teknikkväll för tjejer av tjejer. Elever i årskurs 8 och 9 bjuds in till en kväll där syftet då är att inspirera och visa tjejerna på de möjligheter som ges genom tekniska utbildningar.TCs nationella kampanjdag
Den 9 oktober är Teknikcolleges nationella kampanjdag och detta uppmärksammas årligen med en gemensam TC-dag för gymnasieskolor inom Teknikcollege Höglandet.
Syftet med dagen är att ge samtliga elever information om vad Teknikcollege är och visa på den kvalitetsgaranti det är att gå en Teknikcollegecertifierad utbildning samt möta de potentiella arbetsuppgifter och arbetsgivare som finns i närområdet.Inspirationsdagar för lärare och elever
Att ha ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv är centralt för ett Teknikcollege. Därför anordnar de varje år en Teknikcollegedag för gymnasiets årskurs 1 samt studiebesök på företag för alla berörda lärare. Syftet är att visa på de olika yrken, karriärvägar och möjligheter som finns lokalt och regionalt.

Stipendieutdelning på TC
Varje år tilldelas några elever inom Teknikcollege ett stipendium. Bakom dessa stipendium står olika organisationer och företag som vill uppmuntra elever till att välja utbildningar med teknisk inriktning. ​