HACCP i teorin

Att identifiera, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen.

HACCP är ett arbetssätt för att identifiera , bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. För att verksamheter där man hanterar livsmedel ska kunna följa HACCP-principerna krävs att personalen har rätt kunskap.

Målgrupp:

HACCP i teorin vänder sig till dig som ansvarar för matsäkerheten och egenkontrollen på restaurang, i storhushåll eller inom livsmedelsindustrin.

Innehåll: 

Kort repetition av grundläggande livsmedelshygien

Vad är HACCP?

Verksamhetsbeskrivning

Faroanalys och riskvärdering

Kritiska styrpunkter (CCP)

Kritiska gränser

Korrigerande åtgärder

Övervakningsmetoder

Verifiering och revidering

OBS Förkunskaper krävs: För att gå denna kurs ska deltagaren ha gått kursen Grundläggande livsmedelshygien eller ha kunskaper motsvarande Grundläggande livsmedelshygien.

Kursledare: 

Lii Svensson och Therese Wikström från Anticimex

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar