Hur du använder AI på jobbet - Digital utbildning

Hur du använder AI på jobbet - Digital utbildning

En tretimmars digital utbildning där fokus ligger på att optimera arbetsflödet genom att använda AI för att automatisera rutinmässiga uppgifter. Deltagarna kommer att lära sig att spara tid genom att använda AI för att hantera uppgifter som e-post, rapporter, presentationer, sammanfattningar och kundkontakter. Detta frigör tid för mer strategiskt värdeskapande arbete.

Kursen syftar till att öka effektiviteten genom att förbättra kvaliteten på utfört arbete. Det inkluderar att använda AI för faktagranskning, argumentation, sammanfattningar, illustrationer och formuleringar. Deltagarna kommer även att lära sig hur AI kan användas för att organisera och analysera stora datamängder snabbare och mer exakt.

Genom att utforska nya sätt att arbeta med AI kommer deltagarna att uppleva sitt arbete som mer intressant och utmanande. Kursen kommer att visa konkreta exempel på hur AI kan öppna upp för spännande möjligheter och kreativa utmaningar som kan leda till ökad innovation och nya intäktskällor.

Att kunna använda AI är avgörande i dagens arbetsliv och deltagarna kommer att lära sig grundläggande begrepp samt praktiska tillämpningar på arbetsplatsen. Kursen kommer också att belysa juridiska aspekter såsom företagshemligheter och upphovsrätt för att undvika potentiella problem.

Innehållet i kursen omfattar bland annat:

  • Förståelse för AI och dess användning på arbetsplatsen.

  • Effektivisering av textproduktion med hjälp av olika AI-verktyg.

  • Smart hantering av e-post för att snabbt svara på kunder, leverantörer och medarbetare.

  • Användning av AI för sociala medier och rekrytering.

  • Praktiska demonstrationer och övningar för att testa AI-verktyg och strategier.

  • Diskussion om juridiska frågor och lösningar relaterade till företagshemligheter och upphovsrätt.

Kommande kurstillfällen, välj det datum som passar dig bäst:

18 sep, 09:00 - 12:00

16 okt, 09:00 - 12:00

20 nov, 09:00 - 12:00

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Allmänt
Faktureringsuppgifter
Deltagare
Lägg till extra deltagare +
Övrig information

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar