Mellanchefen - leda, planera och utveckla

Två heldagar samt en halvdag

Rollen som mellanchef – en av de vanligaste chefsrollerna. Rollen som mellanchef innebär oftast en komplex roll med ett brett ansvar. Tex ansvar för verksamhetens resultat samt för medarbetarnas välmående. Att både leverera på chefens uppdrag och samtidigt främja medarbetarnas bästa. I denna utbildning får du med dig kompetens och ökad trygghet i att leda, planera och utveckla i rollen som mellanchef.

Målgrupp: För dig som är ny i rollen som mellanchef eller som arbetar som mellanchef i en organisation.

Mål med utbildningen

 • Ökad trygghet i rollen som mellanchef.

 • Ökade kunskaper inom ledarskap, beslut och implementering

 • Ökad professionell kompetensutveckling.

 • Ökade kunskaper att styra och leda mot organisationens mål i rollen som mellanchef.

Arbetssätt

Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling. Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Du som deltagare har tillgång till support mellan träffarna.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Att vara och agera som ledare

 • Min roll som mellanchef, ansvar och uppdrag som mellanchef.

 • Mellanchefen - länken mellan chef och medarbeta

Självledarskap, medarbetarskap och ledarskap

 • Självledarskap – att leda mig själv.

 • Medarbetarskap

 • Ledarskap

 • Kompetens kopplat till resultat.

 • Situationsanpassad ledarskap

Teamutveckling - högpresterande team

 • Att utveckla grupper till högpresterande team.

Feedback och konflikt 

 •  Stärkande feedback och utvecklande feedback.

 • Konflikt och konfliktlösningsstrategi

Coachande ledarskap och kommunikation 

 • Coachande kommunikation.

 • Involvera, drivkraft och motivation.

 • Kommunikation, tydlighet och förväntningar.

 • Implementera i förändringsarbete.

Organisationens kultur och värderingar

 • Arbetsplatskultur

 • Beslutsfattande och problemlösning.

 • Att leda, utveckla och planera som mellanchef.

En timmas individuell coaching ingår. 

 

Återkoppling från tidigare deltagare:

”Jag har arbetat som ledare tidigare men nu förstår jag innebörden i att skapa engagemang och ansvarstagande. Jag börjar direkt!”

”Nu när jag vet mer om mitt eget och andras sätt att agera kommer jag ta vara på möjligheterna i mina team och projekt på ett nytt sätt.”

 

Utbildningsledare

Maria Nilisse Claesson, Coreation Kompetens & Utveckling AB,
tfn. 073-389 51 05, maria.claesson@coreation.se

Maria Nilisse Claesson är ledarskapsutvecklare, coach och handledare. Hon tränar, coachar och utbildar organisationer, medarbetare, team, chefer och ledare. Maria vill bidra till ett tydligt och delegerande självledarskap som främjar kommunikation, engagemang, ansvarstagande och konkurrenskraft. Utbildningarna baseras på teori och praktiska övningar kopplade till deltagarnas verklighet och yrkesroll.
– Du som deltagare ska känna dig trygg att använda dina nya kunskaper direkt! Varmt välkommen!


Maria Nilisse Claesson

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Intresseanmälan

Har du frågor? Kontakta oss!

Johanna Stålhammar

johanna.stalhammar@nuvab.se
076 301 19 90

Johanna Stålhammar